Bruke Math.pow i Java

1. Oversikt

Kraften til et tall betyr hvor mange ganger du skal bruke tallet i multiplikasjon. Dette kan enkelt beregnes i Java.

2. Math.pow Eksempel

Før vi ser på eksemplet, la oss se på metodens signatur:

offentlig dobbeltkraft (dobbelt a, dobbelt b)

Metoden hever en til kraften til b og returnerer resultatet som dobbelt. Med andre ord, en multipliseres med seg selv b ganger.

La oss se på et enkelt eksempel nå:

int intResult = (int) Math.pow (2, 3);

Produksjonen vil være 8. Vær oppmerksom på at de int støping i eksemplet ovenfor er nødvendig hvis vi vil ha en Heltall resultat.

La oss nå passere en dobbelt som et argument og se resultatene:

dobbelt dblResult = Math.pow (4.2, 3);

Utgangen vil være 74,08800000000001.

Her kaster vi ikke resultatet til en int som vi er interessert i en dobbelt verdi. Siden vi har en dobbelt verdi, kan vi enkelt konfigurere og bruke en Desimalformat for å avrunde verdien til to desimaler, noe som resulterer i 74.09:

DecimalFormat df = ny DecimalFormat (". 00"); dobbelt dblResult = Math.pow (4.2, 3);

3. Konklusjon

I denne raske artikkelen har vi sett hvordan du bruker Java's Math.pow () -metode for å beregne kraften til en gitt base.

Som alltid er hele kildekoden tilgjengelig på GitHub.