Web- og applikasjonsservere for Java

1. Oversikt

I denne raske artikkelen vil vi beskrive de forskjellige populære serverne for Java-utvikling.

2. Web mot applikasjonsserver

Vi skal se hva som er forskjellene mellom et web- og applikasjonsserver og hvilke Java EE-spesifikasjoner de støtter.

Enkelt sagt, kjerneforskjellen er at applikasjonsservere har full støtte for Java EE-spesifikasjonen, mens webservere støtter et lite delsett av den funksjonaliteten:

3. Apache Tomcat

En av de mer populære webserverne i Java-økosystemet er Apache Tomcat.

Du kan sjekke den nyeste versjonen av Apache Tomcat og støtte Java-versjonen (e) på prosjektets nettside.

Her er et fint bord med de nøyaktige spesifikasjonene Tomcat støtter i hver versjon.

Du kan også bidra i prosjektet her.

4. Brygge

Jetty-webserveren er utviklet under Eclipse Foundation.

Fordi den er så lett, kan den enkelt bygges inn i enheter, rammer og applikasjonsservere. Noen av produktene som bruker Jetty er Apache ActiveMQ, Eclipse, Google App Engine, Apache Hadoop og Atlassian Jira.

Naturligvis er prosjektet open source, og du kan bidra til det her.

La oss nå gå fra webservere til applikasjonsservere.

5. Apache TomEE

Apache TomEE er en full applikasjonsserver bygget på toppen av standard Apache Tomcat, og støttes primært av Tomitribe. Du kan sjekke nettstedet her for den nyeste versjonen.

TomEE lar oss bruke noen av funksjonene i Java EE som ikke støttes av Tomcat.

Denne applikasjonsserveren er, som navnet antyder, under paraplyen til Apache Foundation.

Du kan bidra i prosjektet her.

6. Oracle WebLogic

WebLogic 12 er også verdt å nevne, da det er den primære applikasjonsserveren som tilbys fra Oracle.

Den siste utgivelsen og støttede Java-versjoner finner du her.

7. WebSphere

IBM har også utviklet sin egen applikasjonsserver, kalt WebSphere. Den siste utgivelsen og støttede Java-versjoner finner du her.

WebSphere er ikke et åpen kildekodeprosjekt, men det har gitt WebSphere Liberty-applikasjonen til Eclipse - som gjør noen viktige koder til WebSphere åpne for utviklere å bruke og bidra til.

Du kan bidra til det prosjektet her.

8. WildFly

Wildfly er en open source Java applikasjonsserver, utviklet av Red Hat.

Wildfly blir stadig mer populær for Java EE-applikasjoner, med den nyeste versjonen av versjonen som finnes her.

Du kan også bidra i prosjektet her.

9. Apache Geronimo

Apache Geronimo er utviklet av Apache Software Foundation under Apache-lisensen, noe som gjør det til et prosjekt med åpen kildekode, slik at vi også kan bidra, det samme som i de forrige applikasjonsserverne.

Den siste tilgjengelige utgaven finner du her.

Du kan bidra i prosjektet her.

10. GlassFish

Glassfish er en open source-applikasjonsserver, også sponset av Oracle. Den siste tilgjengelige utgaven finner du her.

Du kan bidra i prosjektet her.

11. Konklusjon

I denne raske artikkelen i listestil hadde vi et veldig høyt nivå på web- og applikasjonsserverlandskapet i Java-økosystemet.