Våravhengighetsinjeksjon

Avhengighetsinjeksjon er et grunnleggende aspekt av vårrammen, gjennom hvilken Spring container "injiserer" gjenstander i andre gjenstander eller "avhengigheter".

Enkelt sagt, dette muliggjør løs kobling av komponenter og flytter ansvaret for å administrere komponenter på containeren.

La oss utforske DI med våren videre her.

DI Grunnleggende

 • Introduksjon til inversjon av kontroll og avhengighetsinjeksjon med våren
 • Constructor Dependency Injection om våren
 • Guide til våren @Autowired
 • Kabling på våren: @Autowired, @Resource og @Inject
 • Spring @Primary Annotation
 • @ Bestill om våren
 • XML-basert injeksjon om våren

DI Avanserte emner

 • Vår - Injiserende samlinger
 • Vårkabling av generiske typer

 • Constructor Injection våren med Lombok
 • Hvordan bruke Spring FactoryBean?
 • @Lookup Annotation om våren
 • Injisering av prototypebønner i en Singleton-forekomst om våren

DI-unntak

 • Misfornøyd avhengighet om våren
 • Sirkulære avhengigheter om våren
 • Vår NoSuchBeanDefinitionException