Beregn prosentandel i Java

1. Introduksjon

I denne raske opplæringen skal vi implementere et CLI-program for å beregne prosentandelen i Java.

Men først, la oss definere hvordan man beregner prosentmatematisk.

2. Matematisk formel

I matematikk er en prosent et tall eller et forhold uttrykt som en brøkdel av 100. Det blir ofte betegnet med prosenttegnet "%".

La oss vurdere en student som oppnår x-poeng av totalt y-poeng. Formelen for å beregne prosentpoeng oppnådd av studenten vil være:

prosent = (x / y) * 100

3. Java-program

Nå som vi er klare på hvordan man beregner prosentandel matematisk, la oss bygge et program i Java for å beregne det:

offentlig klasse PercentageCalculator {offentlig dobbel beregneProsent (dobbel oppnådd, dobbel total) {retur oppnådd * 100 / total; } public static void main (String [] args) {PercentageCalculator pc = new PercentageCalculator (); Skanner inn = ny skanner (System.in); System.out.println ("Angi oppnådde merker:"); dobbelt oppnådd = in.nextDouble (); System.out.println ("Skriv inn totaltall:"); dobbel total = in.nextDouble (); System.out.println ("Oppnådd prosentandel:" + pc.calculatePercentage (oppnådd, totalt)); }}

Dette programmet tar studentens karakter (oppnådde karakterer og totale karakterer) fra CLI og ringer deretter beregne prosentandel () metode for å beregne prosentandelen ut av den.

Her har vi valgt dobbelt som datatype for inndata og utdata, da det kan lagre desimaltall med opptil 16 sifre med presisjon. Derfor bør det være tilstrekkelig for vårt brukstilfelle.

4. Utgang

La oss kjøre dette programmet og se resultatet:

Angi oppnådde karakterer: 87 Angi totale karakterer: 100 Oppnådd prosentandel: 87.0 Prosess ferdig med utgangskode 0

5. Konklusjon

I denne artikkelen tok vi en titt på hvordan man beregner prosentandel matematisk og skrev deretter et Java CLI-program for å beregne det.

Til slutt, som alltid, er koden som er brukt i eksemplet tilgjengelig på GitHub.