Java ‘Hello World’ Eksempel

1. Oversikt

Java er et generelt programmeringsspråk som fokuserer på WORA-prinsippet (Write Once, Run Anywhere).

Den kjører på en JVM (Java Virtual Machine) som har ansvaret for å abstrakte det underliggende operativsystemet, slik at Java-programmer kan kjøres nesten overalt, fra applikasjonsservere til mobiltelefoner.

Når du lærer et nytt språk, er "Hello World" ofte det første programmet vi skriver.

I denne opplæringen vil vi lær litt grunnleggende Java-syntaks og skriv et enkelt “Hello World” -program.

2. Skrive Hello World-programmet

La oss åpne hvilken som helst IDE eller tekstredigerer og lage en enkel fil som heter HelloWorld.java:

offentlig klasse HelloWorld {public static void main (String [] args) {System.out.println ("Hello World!"); }}

I vårt eksempel, vi har laget en Java klasse heter Hei Verden inneholder en hoved- metode som skriver litt tekst til konsollen.

Når vi kjører programmet, vil Java kjøre hoved- metode, og skriver ut "Hello World!" på konsollen.

La oss nå se hvordan vi kan kompilere og gjennomføre programmet vårt.

3. Kompilering og gjennomføring av programmet

For å kompilere et Java-program, må vi ringe Java-kompilatoren fra kommandolinjen:

$ javac HelloWorld.java

Kompilatoren produserer HelloWorld.class filen, som er den kompilerte bykodeversjonen av koden vår.

La oss kjøre det ved å ringe:

$ java HelloWorld

og se resultatet:

Hei Verden!

4. Konklusjon

Med dette enkle eksemplet opprettet vi en Java-klasse med standard hoved- metode for å skrive ut en streng på systemkonsollen.

Vi så hvordan vi skulle lage, kompilere og utføre et Java-program og ble kjent med litt grunnleggende syntaks. Java-koden og kommandoene vi så her forblir de samme på alle operativsystemer som støtter Java.